Zastosowanie

  • zabezpieczenie przed próbami cofania wskazań wodomierzy przez użytkowników,
  • ochrona wodomierza i sieci wodociągowej przed przepływami wstecznymi i ewentualnymi zanieczyszczeniami.

Sposób montażu

  • wciśnięcie zaworu w króciec wylotowy wodomierza zgodnie z kierunkiem przepływu wody.

Informacje dodatkowe

  • posiada atest higieniczny PZH nr HK/W/0724/01/2011,
  • przeznaczony do montażu w wodomierzach różnych producentów,
  • przeznaczony do montażu w wodomierzach do wody zimnej i ciepłej,
  • dostępny w średnicy DN15.